کاش بفهمم چه فعل و انفعالی تو مغزتون رخ میده که اسکناس پاره شده رو با چسب برق مشکی به هم میچسبونید
پاسخ
♥خانوم گل♥ ۴ ساعت قبل
الناز33 ٢۴ اسفند ٩۶
واقعا کاش کشف بشه
avin boukan ٢٣ اسفند ٩۶

 


چت اورداپ

از ته تغاری تبدیل شده به بچه وسطی
یه چیزی در حد کباب کوبیده و کوکو سیب زمینی!

پاسخ
♥خانوم گل♥ ٢۵ اسفند ٩۶
الناز33 ٢۴ اسفند ٩۶
من مریض شده بودم میگن درکش میکنم
hana110 ٢٢ اسفند ٩۶

 

-3-

-6-

-7-

این نمرات یادتونه!!!!!
من انقدر از این نمرات داشتم...

فقط حکمت این دوتا خطی که بغل نمره میذاشتن و نفهمیدم؟!

یعنی میذاشتن نمره هام فرار نکنن؟!
پاسخ
آپامه جان ٩ ساعت قبل
واویلا تو دانشگاه یه 9/35 گرفتم بدجور سوزوند منو.......... خدا لعنت کنه شیطونو اونی ک از رو دستم تقلب کرده بود 13 شد
gandom4444 ٩ ساعت قبل
من که اصلا نمره کمتراز بیست نداشتم
علیرضا99 ٩ ساعت قبل

 


چت اورداپ

پاسخ
علیرضا99 ٩ ساعت قبل
آوااااای بهار ٢٠ اسفند ٩۶
یه دخترم اینوپست داده بود..خب دیگه حله
محسن 123 ٢٠ اسفند ٩۶

 


چت اورداپ

امتحان ممد رضا یزدیان
پاسخ
سلطان مسعود ٢٠ اسفند ٩۶
ته ریش جذابم
محمدرضاا ٢٠ اسفند ٩۶
هی نیارین بالا ابرو دارم
salam ٢٠ اسفند ٩۶
امتهانائ منم حمینتوری بود
١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١۴ ١۵ ١۶ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢۴ ٢۵ ٢۶ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣۴ ٣۵ ٣۶ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ۴٠ ۴١ ۴٢ ۴٣ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴٧ ۴٨ ۴٩ ۵٠ ۵١ ۵٢ ۵٣ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵٧ ۵٨ ۵٩ ۶٠ ۶١ ۶٢ ۶٣ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶٧ ۶٨ ۶٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧۴ ٧۵ ٧۶ صفحه بعد >>
جواطی
جواطی

آقا جواطی

اهل اصفهان است

تخصص او صنایع نساجی است

متولد 1 شهريور

تاریخ 22 آذر 94 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

صفحات و تصاویر
جواطی اصفهان دکی خره
جواطی اصفهان
تازه‌شهر	تربت حیدریه	تودشک تاکستان	تجریش	تویسرکان تالش هشتپر	تفت	تهران تایباد	تفرش	تیران تبریز	تکاب	توتشامی
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان